Основні джерела помилок при проведенні ІФА


Матеріали даної публікації підготовлені на основі багаторічного досвіду співробітників науково-дослідного підрозділу ТОВ «ХЕМА» по розробці та випуску наборів реагентів для імуноферментного визначення широкого кола аналітів. Постійні контакти з нашими замовниками дозволили виділити цілий ряд типових методичних проблем, що часто виникають при роботі з наборами.

На виробництві наборів реагентів для in vitro діагностики ТОВ «ХЕМА» впроваджена система якості відповідно ДСТУ ISO 13485:2005 - Розробка, виробництво та контроль медичних виробів «Реагенти імуноферментні для in vitro діагностики». Свідоцтво № 062-16 від 06.09.2016р.
Лабораторія контролю безпечності та якості харчових продуктів ТОВ «XEMA» акредитована і відповідає вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та критеріям атестації вимірювальних можливостей лабораторій відповідно до Свідоцтва про Атестацію № ПТ-519/18 від 26.12.2018р.